Visie
Veel jongeren in Amsterdam behoren tot een risicogroep met weinig perspectief. Ze dreigen af te glijden naar criminaliteit en verslaving. Wij willen het liefst het aantal jongeren dat hulp nodig heeft, binnen vijf jaar halveren. Veel van de jongeren die nu onze coaching doorlopen, zijn dan volwassen. Dankzij hun coachingstraject bij IMD zijn ze er in geslaagd om hun talenten te ontwikkelen en iets te maken van hun leven. Zij zijn dan onze nieuwe rolmodellen.

Missie
Stichting IMD wil voorkomen dat jongeren in langdurige zorgtrajecten terechtkomen vanwege delinquent en antisociaal gedrag. We helpen jongeren tussen de 10 en 23 jaar om vaardigheden te ontwikkelen die meer inzicht geven in hun eigen handelen. Wij laten ze zien wat het betekent om je verantwoordelijk te voelen. Samen gaan we op zoek naar hun talenten. Door daar op te focussen worden ze weerbaarder en krijgen ze de kans om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Kernwaarden

Empathie / Inlevingsvermogen

We snappen wat onze jongeren vormt en waar ze vandaan komen.

Respect

Respect voor elkaar is de basis van alles.

Geloof, Vertrouwen

Iedereen beschikt over unieke kwaliteiten.

Out-of-the-box

Kijk verder. Kijk niet alleen naar de fouten!

Toewijding

Onze jongeren, hun ouders, school, gemeente en instanties kunnen altijd op ons rekenen.

Geen oordeel

Wij vinden dat iedereen een kans verdient.

Doelstellingen 2020 - 2022

0 %

van de jongeren die we hebben begeleid zijn weerbaarder geworden.

ISO 9001

IMD is professioneel bezig.
Dat blijkt uit het feit dat we straks beschikken over ISO 9001.

0

Onze opdrachtgevers zijn tevreden met het geleverde resultaat. We rekenen gemiddeld op een 8.

Scroll naar top

klacht indienen

Mocht je ontevreden zijn over onze begeleiding of onze dienstverlening kun je dat te allen tijde kenbaar maken door een mail te sturen naar

klachten@stichting-imd.nl.