Groepscoaching

Tijdens een groepscoaching bespreken we allerlei actuele onderwerpen uit de leefwereld van jongeren. Denk aan pesten, groepsdruk, maar ook aan schoolwissel of gokken. We creëren bewustzijn van hun doen en denken en laten zien hoe je met verschillende situaties op een verantwoorde manier om kunt gaan. Onze coaching sluit aan bij de belevingswereld van jongeren. Samen werken we aan het ontwikkelen van vaardigheden die het verschil moeten maken in hun dagelijks functioneren. Een groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Voor wie:
Jongeren van 12 t/m 23 jaar die moeite hebben met gezag, pestgedrag vertonen, te maken hebben met een crisis, worstelen met een agressie- of motivatieprobleem, etc.

Beoogd resultaat:
Meer zelfvertrouwen en het vergroten van weerbaarheid en zelfredzaamheid. De jongeren leren hoe ze zelfstandig en doelgericht hun problemen oplossen en hun targets behalen.

Scroll naar top

klacht indienen

Mocht je ontevreden zijn over onze begeleiding of onze dienstverlening kun je dat te allen tijde kenbaar maken door een mail te sturen naar

klachten@stichting-imd.nl.