Individuele Coaching

Bij individuele coaching koppelen we een jongere aan een persoonlijke coach. De coach signaleert problemen, bespreekt moeilijkheden en schetst perspectieven. Gezamenlijk bepalen zij welke leerdoelen de jongere heeft en waar de focus op moet komen te liggen. Dit leggen we vast in een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). We bieden hierbij altijd maatwerk. Vorderingen worden continu begeleid, getoetst en in kaart gebracht. Coach en jongere trekken gezamenlijk op en houden ook per telefoon en/of social media contact.

Voor wie:
Jongeren van 12 t/m 23 jaar die dreigen uit te vallen op school, delinquent gedrag vertonen of gevoelig zijn voor verslaving.

Beoogd resultaat:
Positief zelfbeeld, zelfinzicht en helder toekomstperspectief

Scroll naar top

klacht indienen

Mocht je ontevreden zijn over onze begeleiding of onze dienstverlening kun je dat te allen tijde kenbaar maken door een mail te sturen naar

klachten@stichting-imd.nl.