Trainingen en workshops

 Het is niet altijd eenvoudig voor professionals om contact te leggen met kwetsbare jongeren. Zij zijn vaak tegendraads en/of hebben een mentaliteit die de straatcultuur vertegenwoordigt. Wij bieden daarom trainingen voor professionals waarin we concrete handvatten en coaching aanreiken. Samen met professionals behandelen we vragen als: wat bedoelen jongeren met bepaald gedrag? Hoe moet je hun – soms tegendraadse – reacties duiden? We geloven dat we veel problemen kunnen voorkomen als we samen preventief optreden. Om het zo praktisch en laagdrempelig mogelijk te maken, behoort coaching on the job tot de mogelijkheden.

Voor wie:
Voor professionals die met (kwetsbare) jongeren werken, die deze jongeren beter willen leren begrijpen.

Beoogd resultaat:
Meer verbinding met de leefwereld van de jongeren, meer begrip bij de professional en daardoor, minder weerstand bij de jongere; betere samenwerking; uniforme aanpak binnen het team.

Scroll naar top

klacht indienen

Mocht je ontevreden zijn over onze begeleiding of onze dienstverlening kun je dat te allen tijde kenbaar maken door een mail te sturen naar

klachten@stichting-imd.nl.