Veldwerk

Veel jongeren worstelen met de verschillende leefwerelden waar ze in verkeren zoals thuis, op school, met vrienden en in de virtuele wereld. Zij komen allerlei uitdagingen tegen waar ze niet tegen opgewassen zijn. Vaak hebben ze hulp nodig maar weten ze niet waar die te vinden is. Dat vertaalt zich naar hanggedrag en overlast op straat. IMD doet er wat aan. Tijdens veldwerk spreken we jongeren in de wijk persoonlijk aan. We onderzoeken of ze behoefte hebben aan hulp. Met de juiste benadering en aanpak winnen we hun vertrouwen. En zo nodig kunnen we ze doorverwijzen naar een passende hulpverlener.

Voor wie:
 Alle (risico-) jongeren in de buurt.

Beoogd resultaat:
We brengen hulpbehoevende jongeren in beeld, bieden ze hulp en/of verwijzen ze door naar passend aanbod.

Scroll naar top

klacht indienen

Mocht je ontevreden zijn over onze begeleiding of onze dienstverlening kun je dat te allen tijde kenbaar maken door een mail te sturen naar

klachten@stichting-imd.nl.