Welkom bij IMD Sports!

IMD Sports is een stichting die jeugdigen, jongeren en jongvolwassenen coaching en begeleiding biedt.

Wat doen wij?

Sportcoaching

Sportcoaching is een dienst waarbij jongeren door middel van sport en individuele begeleiding kunnen werken aan een beter toekomstperspectief. Het doel hiervan kan zijn: het vergroten van de weerbaarheid, wegnemen van (persoonlijke) problemen, werken aan zelfredzaamheid en het versterken van de eigen kracht.                                                                                              

Aanmelden  

 

IMD helpt scoren!

IMD helpt scoren is een programma voor jongeren van 10 tot 18 jaar. In dit programma maken wij gebruik van een afgewogen combinatie van samen sporten, persoonlijke ontwikkeling, motivatie door middel van (sportieve) rolmodellen en intensieve individuele begeleiding op maat. Voor meer informatie of voor het aanmelden van jeugdigen/jongeren kunt u contact met ons opnemen.                                                                                                                                                                                                      

Aanmelden  

 

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is een dienst waarbij jongeren worden ondersteund in hun eigen omgeving in samenwerking met het sociale netwerk. Het doel hiervan is om op één of meerdere  leefgebieden problemen en belemmeringen bij deze jongeren weg te nemen. In deze aanpak staat het behoud van eigen regie en zelfstandigheid hierbij centraal.                                                 

 

Aanmelden

Wie zijn wij?

Stichting IMD Sports helpt jongeren van 10 tot 23 jaar bij het ontwikkelen van de sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Wij gebruiken onder andere sportcoaching als middel om jongeren verder te helpen op alle belangrijke leefgebieden: psychisch functioneren en welzijn, sociale relatie en maatschappelijke participatie, lichamelijk functioneren en welzijn, wonen, leefomgeving en ontwikkelingsperspectief.