Specialistische hulp

Informatie voor verwijzers

Alhoewel ouders primair verantwoordelijk zijn voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen staan zij hierin niet alleen. Door verschillende omstandigheden kan er een behoefte ontstaan voor pedagogische deskundige ondersteuning en/of begeleiding.

De specialistische jeugdhulp van IMD richt zich op jongeren in de leeftijd tot 18 jaar met complexe en/of specifieke problematiek. Als specialistische jeugdhulp beschikken wij over een deskundig team van gedragswetenschappers, psychologen en geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ) en kunnen wij deze pedagogische deskundige ondersteuning en/of begeleiding bieden.

Contact

Specialistische jeugdhulp

Alhoewel ouders primair verantwoordelijk zijn voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen staan zij hierin niet alleen. Door verschillende omstandigheden kan er een behoefte ontstaan voor pedagogische deskundige ondersteuning en/of begeleiding. De specialistische jeugdhulp van IMD richt zich op jongeren in de leeftijd tot 18 jaar met complexe en/of specifieke problematiek. Als specialistische jeugdhulp beschikken wij over een deskundig team van gedragswetenschappers, psychologen en geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ) en kunnen wij deze pedagogische deskundige ondersteuning en/of begeleiding bieden.

Contact

Wat houdt het in

Wat houdt dat in

Wat houdt dat in

Ervaring van jeugdarts Maud Zonjee, werkzaam bij de gezondheidszorg van de GGD in Amsterdam Nieuw-West.

Ervaring van jeugdarts Maud Zonjee, werkzaam bij de gezondheidszorg van de GGD in Amsterdam Nieuw-West.

Het doel

Het doel

Het doel

Doelgericht:

Een goede samenwerkingsrelatie met de jongere en zijn netwerk ligt ten grondslag aan de begeleiding van deze doelgroep. Waarbij de persoonlijke kwaliteiten , kernwaarde en interesses van de jongeren centraal staan en de aanknopingspunten voor een doelgerichte en effectieve begeleiding vormen.

Hierbij speelt ook het netwerk van de jongere een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Wij hanteren een doelgerichte begeleiding gericht op de ondersteuningsbehoeften van de jongere.

Beoogd resultaat:

Wij richten ons onder andere op:

 • Het vergroten / bevorderen van de zelfredzaamheid / zelfstandigheid;
 • Het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Het stimuleren van de motorische en/of cognitieve ontwikkeling;
 • Het opbouwen van een positief zelfbeeld;
 • Het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven;
 • Het reguleren van het dagelijkse ritme;
 • Het leren omgaan met vrijheden, regels en grenzen;
 • Het leren maken van bewuste keuzes.

Heb je nog vragen over specialistische jeugdhulp of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Doelgericht:

Een goede samenwerkingsrelatie met de jongere en zijn netwerk ligt ten grondslag aan de begeleiding van deze doelgroep. Waarbij de persoonlijke kwaliteiten , kernwaarde en interesses van de jongeren centraal staan en de aanknopingspunten voor een doelgerichte en effectieve begeleiding vormen.

Hierbij speelt ook het netwerk van de jongere een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Wij hanteren een doelgerichte begeleiding gericht op de ondersteuningsbehoeften van de jongere.

Beoogd resultaat:

Wij richten ons onder andere op:

 • Het vergroten / bevorderen van de zelfredzaamheid / zelfstandigheid;
 • Het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Het stimuleren van de motorische en/of cognitieve ontwikkeling;
 • Het opbouwen van een positief zelfbeeld;
 • Het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven;
 • Het reguleren van het dagelijkse ritme;
 • Het leren omgaan met vrijheden, regels en grenzen;
 • Het leren maken van bewuste keuzes.

Heb je nog vragen over specialistische jeugdhulp of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Let's go!

Let's go!

Imad

Wil jij graag met iemand van ons team praten?

Klik dan hieronder om je gegevens door te geven. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wil jij graag met iemand van ons team praten?

Klik dan hieronder om je gegevens door te geven. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Ja graag