Aanmelding en zorgtoewijzing

Aanmelden kan per via onderstaand formulier. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@stichting-imd.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur:

  • met een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ van de (huis-)arts kan direct gestart worden met
    de hulp

  • IMD is als nieuwe zorgaanbieder nog niet gecontracteerd voor jeugdhulp/WMO door
    alle gemeenten. Per casus kunnen wij bij aanmelding beoordelen welke financieringsmogelijkheden
    er zijn. Veelal wordt op verzoek van de verwijzer met gemeenten een overeenkomst percliënt gemaakt. Het betreft immers jongeren die vanwege hun problematiek en hulpvraag veelalniet passen in het reguliere zorgaanbod en dus aangewezen zijn op niet ingekocht aanbod.

Aanmeldformulier

Met een jongere via onderstaand formulier.